Od nekdaj me najbolj zanima, kar je očem nevidno in osmišlja naše bivanje, zato sem po neposrečeni izbiri študija ekonomije izbrala Duhovno univerzo. Pridobljeno znanje mi je pomagalo, hkrati pa mi je življenje otežilo in pospešilo, saj védenje zavezuje k ravnanju. Po znanje za ravnanje sem šla na Fakulteto za socialno delo in tam začela pobliže spoznavati terapevtski odnos. V želji da bi se usmerila v psihoterapijo,  sem se vpisala na Slovenski inštitut za psihoterapijo (sedaj Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani – SFU), smer sistemska družinska psihoterapija.

Od leta 2010 sem 10 let delala kot psihoterapevtka pod supervizijo. Leta 2020 sem zaključila specializacijo in pridobila naziv sistemska psihoterapevtka. Udeležujem se različnih seminarjev, delavnic, lastne individualne in partnerske terapije, intervizij, supervizij, da bi se globlje zavedala dogajanja v sebi in v odnosih. Želim biti kar najbolj odzivna, podporna, razumevajoča, pa tudi jasna sopotnica tistim, s katerimi se za krajši ali daljši čas srečamo na Poti. 

Narava me je obdarila s humorjem, občutljivostjo, kreativnostjo ter nagnjenostjo k iskanju širše slike, v kateri je lažje najti smisel in moč za naslednji korak. K sebi. 

Supervizorja, ki spremljata moje delo, sta:
– dr. Leonida Kobal, univ. dipl. psihologinja in psihoterapevtka,
– mag. Miran Možina, dr. med., spec. psihiater in psihoterapevt.